default_mobilelogo

1- Fotoclub "88" Dilsen is een club van amateurfotografen die van fotografie hun hobby hebben gemaakt.
Van onze leden verwachten we dat ze zich op regelmatige basis (intensief) met fotografie bezig houden en beschikken over en kunnen omgaan met een goede (digitale of analoge) camera.

2- De club is georganiseerd rond 2-wekelijkse bijeenkomsten (werkavonden) en van een lid wordt verwacht aan het merendeel van deze clubavonden deel te nemen.

3- Een aantal van deze clubavonden is gewijd aan fotobesprekingen waarbij leden hun werk ter beoordeling aan de overige clubleden voorleggen.
Van de leden wordt verwacht dat ze actief delnemen aan het beoordelen en bespreken van het getoonde werk en ook zelf regelmatig nieuw werk ter bespreking meenemen.
Een ter bespreking meegebrachte foto wordt gepresenteerd als traditionele foto (afgedrukte foto), gevat in of geplakt op een passe-partout van 20x30cm en/of een digitale versie in de voorgeschreven grootte.

4- Een clubavond kan (deels) worden ingevuld met presentaties en/of portfolio van een of meerdere leden.
Ieder lid wordt geacht tenminste één keer zijn/haar werk aan de clubleden te presenteren.
Dat kan in de vorm van tradiditionele foto's en/of als digitale foto's met gebruikmaking van de beamer van de club beide in de voorgeschreven grootte.

5- Binnen de club bestaan een aantal themateams die een bepaald onderwerp in teamverband fotograferen en presenteren. We gaan ervan uit dat ieder lid actief deel neemt aan één of meerdere van deze teams.
Ieder jaar is een aantal werkavonden gereserveerd voor de presentatie van deze teams, waarbij de wijze van presenteren een beslissing is die binnen het team wordt genomen.

6- Foto's die zijn getoond en/of besproken (zowel indioviduele foto's als de themateam resultaten) zullen mogelijk op de website van Fotoclub "88" Dilsen worden geplaatst met daarbij een samenvatting van de bespreking.
De foto's zullen naar de webmaster (digitaal en in de juiste formaat) worden doorgestuurd. De auteur is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te publiceren foto.
De webmaster zal dan de foto(s) op de website van Fotoclub "88" Dilsen plaatsen.

7- Ieder lid kan rekenen op ondersteuning van clubgenoten op het gebied van fotografie in het algemeen, PC gebruik, fotobewerking en fotopresentatie, etc.
het is echter niet zo dat er binnen de Fotoclub "88" Dilsen opleidingen (digitale) fotografie plaatsvinden.
Een zekere basiskennis en affiniteit met de genoemde gebieden wordt verondersteld aanwezig te zijn.

8- Het bespreken en beoordelen van foto's houdt in dat er kritiek zal worden zal geleverd worden op het getoonde werk.
Van de leden wordt verwacht deze kritiek op gepaste wijze te uiten en om op een volwassen manier met de ontvangen kritiek om te kunnen gaan.