default_mobilelogo

De clubavonden die op onderstaande data plaats vinden, vinden in het oud (gerenoveerd) gemeentehuis van Elen (hoek Mortelveldstraat-Zandstraat) plaats en staan in het teken van het onderling bespreken van nieuw mee gebracht fotowerk van de leden. Mogelijk is ook dat er op verzoek van een bevriende fotoclub de foto’s van hun leden ter beoordeling wordt aan geboden.

Vergaderdata 2019 telkens op een donderdag om 19.30 uur tenzij anders aan gegeven.
 
NB; in de maand juli en augustus is er géén vergadering!! Wel zijn er dan foto-momenten gepland.

 

datum tijd  opmerking
17 jan 19.30   
21 febr 19.30   
14 mrt  19.30    
18 apr  19.30    
09 mei  19.30    
13 juni  19.30    
12 sept  19.30    
10 okt  19.30 
14 nov 19.30   
19 dec 19.30  
   
Belangrijke data voor Salon
20 okt jurering in zaal OPUS Stokkem
27, 28, 29 en 30 nov opbouw Nieuwenborg
30 nov Opening salon
1 en 2 dec  Salon

 

 

 googlemaps_adres.png