default_mobilelogo

De contributie voor 2020 bedraagt €35.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening nummer

BE20 7352 3713 3056

onder vermelding van uw naam