default_mobilelogo

De contributie voor 2018 bedraagt €35.
In dit lidgeld zit een abonnement op het tijdschrift Beeldexpress van het CvB

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening nummer

BE20 7352 3713 3056

onder vermelding van uw naam